विज्ञापन

डायस्पोरा (Diaspora E-Magazine)

 

डायस्पोरा बडा दसैँ अंकको सूचना 

डायस्पोरा बडा दसैँ अंकको लागि याहाँहरुपनि लेख, रचना, तथा बिज्ञापन प्रकासित गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया nepalidiasporaworld@gmail.com मा पठाउन अनुरोध गर्दाछौ।

 

लेख तथा रचना प्रीति फन्ट मा हुनु पर्छ।

 

 निम्न बमोजिमका शुभकामना/बिज्ञापन प्रकासित गर्न सकिन्छ। तेसैले आफ्नो शुभकामना/बिज्ञापन येही अनुसार डिजाइन गरि उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। 

  • A4 – 297x210mm  – £65
  • A5 – 210x148mm  – £30
  • A6 – 148x105mm  – £20
ads

Advertisement Size

For www.nepalidiaspora.world

साथै www.nepalidiaspora.world वेब पत्रिका, जहा संसारभरिका प्रबासी नेपाली एकता मंचका गतिबिधि तथा लेखहरु प्रकासित गरिन्छ।

  • Top RightHand side
  • Home page
  • Inside Page
  • After News